ขอขอบคุณทุกท่ายที่สนใจลงทะเบียนเข้า
ในงาน Thailand Industrial Fair 2017 and Food Pack Asia 2017
ขณะนี้ระบบลงทะเบียนได้ ปิดรับลงทะเบียนแล้ว
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อ คุณนวลทิพย์ เบอร์โทร 02-9679999 ต่อ 8602

ขอขอบคุณทุกท่ายที่สนใจลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาล่วงหน้า